Ställ dig frågan: vad kan jag bidra med? 
Alla har vi olika förutsättningar och det är inte storleken på summan, utan att vi alla ger något. Stort som smått 💝💝💝💝💝

Många stenar små skapar ett stort berg ❤️

 Ta hand om varandra ❤️