heter mitt senaste bokinköp. Och den här tror jag kommer bli flitigt använd för att jag ska skriva mer trovärdigt. Det som är det svåra i kråksången är ju att mina böcker (bok 1 och bok 2) utspelar sig i London, där det med alla mått mätt, antagligen inte arbetas på exakt samma sätt som i Sverige. Det ska jag försöka avhjälpa med att kontakta Scotland Yard. Men jag har inte riktigt vågat utan försöker hitta sätt att skriva som gör det trovärdigt utan för den delen prata med dem. Men den lilla idoga envisa saken som gör sig påmind då och då vill helst av allt kunna få kontakt med någon vänlig och ”snygg” detektiv som kan visa mig runt, ösa ur sig klokheter och svara på mina intervjufrågor 🙂

För de flesta som författar är det nog bra att arbeta utefter Isbergstekniken där det innebär i stora drag att man inte skriver ut allt man kan/lärt sig utan bara den delen som sticker upp från ytan. Nu är vi nog olika som läsare men personligen gillar jag inte för mycket detaljer eller miljöbeskrivningar utan där vill jag lägga in min egen fantasi.

När det gäller boken, Grundläggande kriminalteknik, har jag bara läst några sidor men vad jag kan se kommer den att bidra till oerhört mycket och värdefull information. En liten husbibel!

Text kopierat/lånat från Jure Bokhandel.

Denna bok är unik! Det är den enda bok som på ett både övergripande och detaljerat sätt går igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid Polishögskolan, Sörentorp, och polisutbildningen vid Växjö universitet. Innehållet har granskats av elev- och lärargrupperna vid de båda utbildningsorterna. Författarna har gemensamt drygt 80 års erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Jag beställde den från Jure Bokhandel och den kostar drygt 400 kr men jag kan nog med säkerhet säga att det är en bra investering för oss som behöver mer och djupare information kring allt som har med kriminalteknik att göra.

Grundläggande kriminalteknik

Jag hittade även tidningen Kriminalteknik på denna sida när jag letade efter boken Grundläggande kriminalteknik och det verkar också som en bra källa till information. Nu har jag mailat redaktionen för jag skulle vilja beställa en prenumeration men tyvärr har jag inte fått något svar ännu. 

Många cyberkramar ❤